Wij zijn Medische Maatschap Drachten

Een hechte club van vrijgevestigde medische specialisten

Wij zijn Medische Maatschap Drachten, een breed medisch georiënteerd bedrijf, gevestigd in Friesland. Een hechte club van ruim 80 vrijgevestigde medische specialisten, teamleden en stafmedewerkers. Onze missie luidt ‘Zorg goed | voor elkaar’.

Medische Maatschap Drachten vormt een stevige schakel in de noordelijke zorgketen. Wij werken intensief samen binnen top-perifeer ziekenhuis Nij Smellinghe, met de MSB's uit Sneek, Heerenveen en Leeuwarden, de andere drie ziekenhuizen in het Friese zorglandschap, het Martini ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook in Sûnenz, centrum voor anderhalve lijn, dragen wij ons steentje bij. Ook dragen wij bij aan samenwerkingstrajecten met de eerste lijn; thuiszorg, zorgcentra, revalidatie en huisartsen.

Visie en doelstellingen

Sinds 1 januari 2015 zijn de maten van 15 vakgroepen van vrijgevestigd medisch specialisten in ziekenhuis Nij Smellinghe verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Drachten. Primaire aanleiding voor het vormen van het MSB was de intreding van de integrale bekostiging en het voldoen aan de randvoorwaarden voor het behoud van het vrije ondernemerschap. In 2018 is in lijn met verdere professionalisering van het bedrijf de naam  gewijzigd in Medische Maatschap Drachten (MMD), met als missie "zorg goed | voor elkaar". Ook zijn visie en missie vastgelegd in de Vergadering der Maten. Het visiedocument beschrijft de missie en de visie van MMD en de daaruit voortkomende concrete doelstellingen per thema. De activiteiten van MMD worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de hand van de concrete doelstellingen benoemd in dit document.

Geneeskracht

Tachtig medisch specialisten hebben zich in de maatschap verenigd en samen vertegenwoordigen zij bijna alle medische specialismen. De medisch specialisten van MMD verstaan hun vak en werken intensief samen, met oog voor de hele keten van zorg voor de patiënt. Onze interne en externe samenwerking kenmerkt zich door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment aan gemaakte afspraken. We dragen bij aan kennisoverdracht (multidisciplinair) en staan open voor innovatieve ideeën en het gebruik van nieuwe technieken. MMD neemt deel aan regionale en landelijke netwerken om bij te dragen aan en geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Naar onze specialisten

Draagkracht

MMD is en ontwikkelt zich verder tot een financieel gezond en maatschappelijk ondernemend bedrijf. Het is een sterk bedrijf met een gezonde stabiele basis door goede overeenkomsten met de organisaties waar onze maten werken.

Onze missie luidt ‘Zorg goed voor elkaar’. De basis hiervan is tweeledig, enerzijds hebben we de zorg goed voor elkaar, anderzijds zorgen we goed voor elkaar. Dit doen we door een prettig, warm werkklimaat met korte lijnen te bieden en door goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten. 

Als maatschap hebben we met elkaar de zorg goed voor elkaar. Zo streeft MMD continu naar hoogwaardige kwaliteit, een efficiënte en hechte organisatie en een financieel stabiele bedrijfsvoering.

Bekijk onze vacatures

Zorgkracht

De krachten zijn de mensen zelf. De maten, de medewerkers en de ketenpartners zijn als schakels met elkaar verbonden. Samen voor de beste zorg. Hiermee bedoelen wij kwalitatief hoogstaand, tijdig, veilig en conform de actuele standaard geleverd. 

Door een heldere samenwerkingsovereenkomst wordt effectieve en hoogwaardige zorg geleverd in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast heeft MMD ambities de zorg buiten de muren van het ziekenhuis, zoals anderhalvelijns zorg te initiëren en te verbeteren. We leveren deze zorg in goede samenwerking met zorgpartners en richten gezamenlijk met hen, op strategisch niveau, de medisch specialistische zorg voor Drachten en omstreken in.

Naar onze partners

Wilskracht

MMD levert optimale zorg aan iedere patiënt die aan ons wordt toevertrouwd. De activiteiten van MMD dragen positief bij aan de behandeling en de begeleiding van patiënten en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven. MMD wil voor zijn patiënten dat de zorgvraag van de patiënt leidend is. De patiënt dient optimaal te worden geïnformeerd, om zelf een beslissing te kunnen nemen. Het is van belang dat de patiënt zich als mens begrepen en geholpen voelt bij zijn aandoening en behandeling. De omgeving waarin wij de patiënt ontvangen is professioneel, gastvrij en persoonlijk. We betrekken actief het netwerk van de patiënt én het netwerk van verwijzers en zorgaanbieders in de behandeling van de patiënt. We schakelen samen met de patiënt in de overtuiging dat beter worden én maken drijft op het bundelen van krachten en wilskracht.

Naar patiëntenomgeving

Ons bestuur en bedrijfsbureau

Ons bestuur bestaat uit vier specialisten die tevens maat zijn en een technisch bestuurslid:

  • Sjoerd Hovenga, internist en voorzitter
  • Erik de Groot, orthopeed en vicevoorzitter
  • Christiaan Bakker, dermatoloog en penningmeester
  • Youlan Gu, cardioloog en bestuurslid
  • Boldewijn Noordveld, technisch bestuurslid


MMD wordt door het bedrijfsbureau ondersteund. Hier werken:

  • Astrid Cramer, beleidsfunctionaris en HR manager
  • Karin Oterdoom, management assistente