Onze teams

De krachten van Drachten

Medische Maatschap Drachten is een sterk bedrijf met hechte teams, een warm werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten. En voor elkaar.

Ons team bestaat uit artsen, physician assistants, verpleegkundigen, assistenten, stafmedewerkers en secretariële medewerkers en samen zijn wij Medische Maatschap Drachten. De krachten van Drachten.

Teams

 • Anesthesiologie - Pijngeneeskunde

  Vakgroep

  De vakgroep Anesthesiologie bestaat uit toegewijde anesthesiologen, anesthesioloog-intensivisten en anesthesioloog-pijnspecialisten.

  Afdeling en behandeling

  Het moderne, duurzame operatiecomplex bestaat uit zeven nieuwe operatiekamers waaronder een hybride OK die operateurs in de gelegenheid stelt gebruik te maken van hoogwaardige beeldvorming.

  Samenwerking

  Er wordt regionaal samengewerkt in het zorgnetwerk Fryslân. De diensten voor de Intensive Care worden verzorgd i.s.m. de intensivisten.

  Klik hier voor de afdeling Intensive Care van Nij Smellinghe >

 • Cardiologie

  Vakgroep

  De Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie bestaat uit een goed functionerende vakgroep van zes cardiologen. Wij werken in ons team samen met gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van hartfalen en hartrevalidatie en twee physician assistants (PA) in de kliniek. Een derde PA wordt op het moment opgeleid om ook gespecialiseerde poliklinische zorg te leveren.

  Afdeling en behandeling

  Er is een goed geoutilleerde eerste hart hulp (EHH), waar verpleegkundigen werkzaam zijn die tevens werkzaam zijn op de hartbewaking en intensive care. De Hartbewaking en Eerste Hart Hulp hebben zeven high care bedden en vier medium care bedden. De verpleegafdeling cardiologie heeft 18 bedden.

  De OE beschikt o.a. over radiologische en nucleaire cardiale diagnostiek en een zelfstandige hartkatheterisatiekamer voor coronair angiografie en pacemakerimplantaties. Met de meest recente upgrade van CT- en MRI-apparatuur door de radiologie zijn er state-of-the-art diagnostische non-invasieve mogelijkheden.

  Samenwerking

  Er is een uitstekende samenwerking met het Hartcentrum Friesland en de 1e lijn, o.a. in anderhalvelijnszorg Sûnenz in Drachten. Ook is er voor tertiaire zorg een goede samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen en diverse andere centra, afhankelijk van het specifieke ziektebeeld. De OE participeert in landelijke registries en studies. Hiervoor heeft het de beschikking over een researchverpleegkundige.

  Klik hier voor de afdeling Cardiologie van Nij Smellinghe

 • Dermatologie

  Vakgroep

  De Organisatorische Eenheid (OE) Dermatologie bestaat uit zes enthousiaste en ambitieuze dermatologen die het vak in de volle breedte uitoefenen.

  Afdeling, behandelingen en samenwerking

  Naast de algemene dermatologie heeft de OE een aantal speerpunten:

  Expertise Centrum voor Lymfovasculaire geneeskunde (ECL)

  Het ECL is een erkend expertise centrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en lipoedeem. Het ECL heeft een topreferentiefunctie en patiënten vanuit heel Nederland en het buitenland worden naar ons centrum verwezen. Binnen het ECL werken de dermatologen intensief samen met andere medisch specialisten, fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk en psychologen. Het ECL is aangesloten bij het VASCERN (het Europese Netwerk voor zeldzame multisystemische vasculaire aandoeningen) waarbinnen kennis met betrekking tot primail lymfoedeem en kinderlymfoedeem wordt uitgewisseld met andere Europese expertise centra en wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet.  Het ECL is daarnaast actief in het organiseren van nascholingen aan onder andere medisch specialisten, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten.

  Mohs Centrum Friesland

  In Nij Smellinghe heeft in januari 2018 het Mohs Centrum Friesland zijn deuren geopend. Dermatologen uit Sneek, Leeuwarden en Drachten werken hier intensief samen om optimale zorg te leveren voor huidkankerpatiënten met een indicatie voor Mohs chirurgie.  Er zijn nauwe banden met het UMC Groningen en omliggende ziekenhuizen.

  Expertisecentrum Wond- en Compressiezorg (EWC)

  Binnen het EWC werken de dermatologen nauw samen met o.a. vaatchirurgen, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, podologen en gipsmeesters voor de diagnostiek en behandeling van chronische wonden. Voor patiënten met complexe wonden wordt een behandeling op maat gemaakt door een multidisciplinair team.

  Flebologie

  De OE Dermatologie levert hoogwaardige flebologische zorg op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het aanbod aan behandelingen bestaat uit VNUS, Mullerse flebectomie, sclerocompressietherapie en compressietherapie. Tevens is er een multidisciplinair spreekuur met de vaatchirurg alwaar een behandeling op maat wordt gemaakt.

  Hidradenitis Suppurativa (HS) Centrum

  HS centrum Nij Smellinghe biedt hoogwaardige zorg volgens de laatste richtlijnen. Het volledige palet aan behandelingen wordt aangeboden, inclusief medicamenteuze en chirurgische behandelingen. Er is intensieve samenwerking met fysiotherapeuten op het gebied van postoperatieve zorg en leefstijl. Tot slot wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en is ons centrum aangesloten bij een HS netwerk met UMC Groningen, Deventer Ziekenhuis en Meander Ziekenhuis Amersfoort.

  Anderhalvelijnscentrum

  De vakgroep heeft op dit moment twee locaties waar anderhalvelijnszorg wordt aangeboden in de huisartsenpraktijk. Patiënten worden eenmalig gezien waarbij een advies wordt gegeven aan de huisarts. Voor deze zorg wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken.

  Huid- en laserkliniek

  In deze kliniek zijn behandelingen mogelijk met ontharingslaser, pigmentlaser, vaatlasers en tatoeage laser. Daarnaast worden diverse huidtherapeutische behandelingen aangeboden.

  Klik hier voor de afdeling Dermatologie van Nij Smellinghe

 • Gynaecologie
 • Interne Geneeskunde

  De vakgroep

  Het team Interne Geneeskunde bestaat uit negen/acht specialisten. Naast de algemeen interne geneeskunde vertegenwoordigen we diverse specialismen, zoals hematologie, oncologie, nefrologie, endocrinologie en vasculaire geneeskunde.

  Afdeling en behandeling

  Binnen ons team hangt een prima werksfeer, met voldoende ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen het eigen aandachtsgebied. We worden in onze werkzaamheden ondersteund door verpleegkundigen met specialisaties op het gebied van oncologie, diabetes en vasculaire geneeskunde en door verpleegkundig specialisten/PA’ers en  onderzoeksverpleegkundigen.

  We doen dagelijks spreekuur, met name gericht op onze eigen deelspecialisatie. Daarnaast hebben we een klinische afdeling. We geven onderwijs aan coassistenten en ook is er plek voor een semi-arts. We werken nauw samen met de huisartsen, laagdrempelig verzorgen we ook onderwijs aan hen. Vooral bij de oncologie en hematologie nemen we deel aan wetenschappelijk onderzoek. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is er ook: één van de collega’s is voorzitter van het MSB en een ander is voorzitter van de regiomaatschap Internisten Collectief Friesland.

  Samenwerking

  We werken intensief samen met andere specialismen om de patiënt topzorg te bieden. Om dit ook voor de toekomst te garanderen zijn we per 1 januari 2023 gefuseerd tot de regiomaatschap Internisten Collectief Friesland. In de regiomaatschap zitten de internisten uit de vier ziekenhuizen. 

  Klik hier voor de afdeling Interne Geneeskunde van Nij Smellinghe.

 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Radiologie
 • Reumatologie
 • Urologie