Onze teams

De krachten van Drachten

Medische Maatschap Drachten is een sterk bedrijf met hechte teams, een warm werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten. En voor elkaar.

Ons team bestaat uit artsen, physician assistants, verpleegkundigen, assistenten, stafmedewerkers en secretariële medewerkers en samen zijn wij Medische Maatschap Drachten. De krachten van Drachten.

Teams

 • Anesthesiologie - Pijngeneeskunde

  Vakgroep

  De vakgroep Anesthesiologie bestaat uit toegewijde anesthesiologen, anesthesioloog-intensivisten en anesthesioloog-pijnspecialisten.

  Afdeling en behandeling

  Het moderne, duurzame operatiecomplex bestaat uit zeven nieuwe operatiekamers waaronder een hybride OK die operateurs in de gelegenheid stelt gebruik te maken van hoogwaardige beeldvorming.

  Samenwerking

  Er wordt regionaal samengewerkt in het zorgnetwerk Fryslân. De diensten voor de Intensive Care worden verzorgd i.s.m. de intensivisten.

  Klik hier voor de afdeling Intensive Care van Nij Smellinghe >

 • Cardiologie

  Vakgroep

  De Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie bestaat uit een goed functionerende vakgroep van zes cardiologen. Wij werken in ons team samen met gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van hartfalen en hartrevalidatie en twee physician assistants (PA) in de kliniek. Een derde PA wordt op het moment opgeleid om ook gespecialiseerde poliklinische zorg te leveren.

  Afdeling en behandeling

  Er is een goed geoutilleerde eerste hart hulp (EHH), waar verpleegkundigen werkzaam zijn die tevens werkzaam zijn op de hartbewaking en intensive care. De Hartbewaking en Eerste Hart Hulp hebben zeven high care bedden en vier medium care bedden. De verpleegafdeling cardiologie heeft 18 bedden.

  De OE beschikt o.a. over radiologische en nucleaire cardiale diagnostiek en een zelfstandige hartkatheterisatiekamer voor coronair angiografie en pacemakerimplantaties. Met de meest recente upgrade van CT- en MRI-apparatuur door de radiologie zijn er state-of-the-art diagnostische non-invasieve mogelijkheden.

  Samenwerking

  Er is een uitstekende samenwerking met het Hartcentrum Friesland en de 1e lijn, o.a. in anderhalvelijnszorg Sûnenz in Drachten. Ook is er voor tertiaire zorg een goede samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen en diverse andere centra, afhankelijk van het specifieke ziektebeeld. De OE participeert in landelijke registries en studies. Hiervoor heeft het de beschikking over een researchverpleegkundige.

  Klik hier voor de afdeling Cardiologie van Nij Smellinghe

 • Dermatologie

  Vakgroep

  De Organisatorische Eenheid (OE) Dermatologie bestaat uit zes enthousiaste en ambitieuze dermatologen die het vak in de volle breedte uitoefenen.

  Afdeling, behandelingen en samenwerking

  Naast de algemene dermatologie heeft de OE een aantal speerpunten:

  Expertise Centrum voor Lymfovasculaire geneeskunde (ECL)

  Het ECL is een erkend expertise centrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en lipoedeem. Het ECL heeft een topreferentiefunctie en patiënten vanuit heel Nederland en het buitenland worden naar ons centrum verwezen. Binnen het ECL werken de dermatologen intensief samen met andere medisch specialisten, fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werk en psychologen. Het ECL is aangesloten bij het VASCERN (het Europese Netwerk voor zeldzame multisystemische vasculaire aandoeningen) waarbinnen kennis met betrekking tot primail lymfoedeem en kinderlymfoedeem wordt uitgewisseld met andere Europese expertise centra en wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet.  Het ECL is daarnaast actief in het organiseren van nascholingen aan onder andere medisch specialisten, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten.

  Mohs Centrum Friesland

  In Nij Smellinghe heeft in januari 2018 het Mohs Centrum Friesland zijn deuren geopend. Dermatologen uit Sneek, Leeuwarden en Drachten werken hier intensief samen om optimale zorg te leveren voor huidkankerpatiënten met een indicatie voor Mohs chirurgie.  Er zijn nauwe banden met het UMC Groningen en omliggende ziekenhuizen.

  Expertisecentrum Wond- en Compressiezorg (EWC)

  Binnen het EWC werken de dermatologen nauw samen met o.a. vaatchirurgen, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, podologen en gipsmeesters voor de diagnostiek en behandeling van chronische wonden. Voor patiënten met complexe wonden wordt een behandeling op maat gemaakt door een multidisciplinair team.

  Flebologie

  De OE Dermatologie levert hoogwaardige flebologische zorg op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het aanbod aan behandelingen bestaat uit VNUS, Mullerse flebectomie, sclerocompressietherapie en compressietherapie. Tevens is er een multidisciplinair spreekuur met de vaatchirurg alwaar een behandeling op maat wordt gemaakt.

  Hidradenitis Suppurativa (HS) Centrum

  HS centrum Nij Smellinghe biedt hoogwaardige zorg volgens de laatste richtlijnen. Het volledige palet aan behandelingen wordt aangeboden, inclusief medicamenteuze en chirurgische behandelingen. Er is intensieve samenwerking met fysiotherapeuten op het gebied van postoperatieve zorg en leefstijl. Tot slot wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en is ons centrum aangesloten bij een HS netwerk met UMC Groningen, Deventer Ziekenhuis en Meander Ziekenhuis Amersfoort.

  Anderhalvelijnscentrum

  De vakgroep heeft op dit moment twee locaties waar anderhalvelijnszorg wordt aangeboden in de huisartsenpraktijk. Patiënten worden eenmalig gezien waarbij een advies wordt gegeven aan de huisarts. Voor deze zorg wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken.

  Huid- en laserkliniek

  In deze kliniek zijn behandelingen mogelijk met ontharingslaser, pigmentlaser, vaatlasers en tatoeage laser. Daarnaast worden diverse huidtherapeutische behandelingen aangeboden.

  Klik hier voor de afdeling Dermatologie van Nij Smellinghe

 • Gynaecologie

  De vakgroep

  Onze vakgroep bestaat uit zeven gynaecologen. Wij houden ons bezig met het behandelen van gynaecologische klachten en aandoeningen. We hebben ieder een aandachtsgebied, waarvoor we regelmatig scholing volgen om van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Samenwerken, openheid en vertrouwen zijn vanzelfsprekend voor ons; dit is te merken in de prettige werksfeer die er binnen onze vakgroep heerst.

  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is er ook: twee van de collega’s hebben een eigen praktijk.

  De afdeling

  Onze polikliniek bevindt zich in het Vrouw en Kind Centrum van ziekenhuis Nij Smellinghe. De afdeling is ruim opgezet en voorzien van alle gemakken en voorzieningen.We werken hier samen met gespecialiseerde verpleegkundigen die verschillende spreekuren houden, zoals kinderwens, zwangeren, seksualiteit, overgang en lactatie.

  Verloskundig Echocentrum Drachten

  Zwangeren kunnen bij 13 en 20 weken een echo laten maken bij het Verloskundig Echocentrum Drachten. Dit is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en verschillende verloskundigenpraktijken en huisartsen in de omgeving van Drachten. De medewerkers van het Echocentrum zijn gespecialiseerd in alle medische echo’s en structureel echoscopisch onderzoek.

  Klik hier voor de afdeling Gynaecologie van Nij Smellinghe.

 • Interne Geneeskunde

  De vakgroep

  Ons team bestaat uit negen/acht specialisten. Naast de algemeen interne geneeskunde vertegenwoordigen we diverse specialismen, zoals hematologie, oncologie, nefrologie, endocrinologie en vasculaire geneeskunde.

  Afdeling en behandeling

  Binnen ons team hangt een prima werksfeer, met voldoende ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen het eigen aandachtsgebied. We worden in onze werkzaamheden ondersteund door verpleegkundigen met specialisaties op het gebied van oncologie, diabetes en vasculaire geneeskunde en door verpleegkundig specialisten/PA’ers en  onderzoeksverpleegkundigen.

  We doen dagelijks spreekuur, met name gericht op onze eigen deelspecialisatie. Daarnaast hebben we een klinische afdeling. We geven onderwijs aan coassistenten en ook is er plek voor een semi-arts. We werken nauw samen met de huisartsen, laagdrempelig verzorgen we ook onderwijs aan hen. Vooral bij de oncologie en hematologie nemen we deel aan wetenschappelijk onderzoek. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is er ook: één van de collega’s is voorzitter van het MSB en een ander is voorzitter van de regiomaatschap Internisten Collectief Friesland.

  Samenwerking

  We werken intensief samen met andere specialismen om de patiënt topzorg te bieden. Om dit ook voor de toekomst te garanderen zijn we per 1 januari 2023 gefuseerd tot de regiomaatschap Internisten Collectief Friesland. In de regiomaatschap zitten de internisten uit de vier ziekenhuizen. 

  Klik hier voor de afdeling Interne Geneeskunde van Nij Smellinghe.

 • KNO

  De vakgroep

  Onze Organisatorische Eenheid (OE) KNO bestaat uit drie KNO-artsen. Wij oefenen alle aspecten van het vak uit. Hierbij zijn hoogwaardige patiëntenzorg en prettige onderlinge samenwerking enorm belangrijk.

  Afdeling en behandeling

  Op de druk bezette polispreekuren voeren we diverse behandelingen uit, zoals het plaatsen van trommelvliesbuisjes, coagulatie neusbloedingen en poliepextractie. Onze verpleegkundig polikliniekmedewerkers zijn in de spreekkamers bij elke consult aanwezig. Dit zodat ze daar waar nodig kunnen assisteren. Ook kunnen ze direct de nodige onderzoeken aanvragen en aanvullende informatie aan onze patiënten verstrekken.

  We voeren zelf operaties zoals septumcorrecties en het verwijderen van amandelen uit. Hierbij werken we, waar nodig, samen met andere specialisten. Op het gebied van slaapstoornissen en snurkproblemen werken we nauw samen met de longartsen, in het Slaapapneu Centrum Nij Smellinghe.

  Klik hier voor de afdeling KNO van Nij Smellinghe.

 • Longgeneeskunde

  De vakgroep

  Onze vakgroep bestaat uit vier longartsen. We werken nauw samen met alle longartsen in Friesland, binnen de maatschap Friese Longartsen. Ons doel is om elkaar te ondersteunen en om elkaar advies te geven over de beste behandeling voor onze patiënten. Wanneer een patiënt een zeer specialistische behandeling nodig heeft, verwijzen we deze door naar een ander ziekenhuis dat in deze behandeling gespecialiseerd is.

  Afdeling en behandeling

  Onze patiënten hebben diverse aandoeningen, zoals COPD, astma of longkanker, waarvoor ze bij ons op het spreekuur komen. Kleine chirurgische ingrepen voeren we zelf uit in het Endoscopiecentrum. Hier hebben we twee behandelkamers, drie scopiekamers en een uitslaapkamer. We doen ook de onderzoeken vaak in dit centrum.

  De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de actuele ontwikkelingen te blijven volgen, zoals de implementatie van endo-echografie (EUS/EBUS), het geven van immunotherapie en het plaatsen van verblijfsdrains.

  Stoppen-met-Roken poli

  Op onze polikliniek Stoppen-met-Roken stellen we een persoonlijk stopplan voor de patiënt op. Die kan vervolgens zelf de behandeling kiezen die het beste past. Op het gebied van slaapstoornissen en snurkproblemen werken we nauw samen met de KNO-artsen, in het Slaapapneu Centrum Nij Smellinghe.

  Proefbevolkingsonderzoek vroegtijdig opsporen van longkanker

  Nij Smellinghe is één van de drie screeninglocaties in Nederland voor het proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN. Doel van dit bevolkingsonderzoek is het vroegtijdig opsporen van longkanker. Bij dit onderzoek zijn ook de huisartsen en radiologen betrokken.

 • Neurochirurgie

  De vakgroep

  De twee neurochirurgen van onze vakgroep zijn zowel in ziekenhuis Nij Smellinghe als in het Martini ziekenhuis in Groningen werkzaam. Binnen deze ziekenhuizen werken we nauw samen met de neurologen en andere specialisten.

  Afdeling en behandeling

  We opereren zoveel mogelijk via minimaal invasieve technieken. Door op deze manier te werken treedt minder schade op en verloopt het herstel van de patiënt sneller. 

 • Neurologie

  De vakgroep

  Onze vakgroep bestaat uit zes enthousiaste neurologen. Naast de patiëntenzorg participeren we ook in organisatie- en managementtaken en nemen we actief deel in relevante projecten en werkgroepen in ziekenhuis Nij Smellinghe.

  Afdeling en behandeling

  We voeren onze praktijk vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe en hebben de beschikking over:
  • een moderne afdeling neurologie met stroke unit en 24 uurs trombolyse behandeling. Voor endovasculaire behandelingen zijn er werkafspraken gemaakt met het UMCG;
  • themapoli’s voor o.a. CTS, rugzorg en cognitieve stoornissen;
  • een multidisciplinaire werkgroep voor slaapstoornissen;
  • verpleegkundige ondersteuning voor CVA, MS en bewegingsstoornissen.

  Op de SEH is een volledige dekking van SEH-artsen in de voorwacht. Met het Martini Ziekenhuis is er een samenwerkingsverband voor de neurochirurgie: drie dagen per week is er een neurochirurg aanwezig voor wervelkolomchirurgie en poliwerkzaamheden. De functieafdeling is volledig uitgerust met het gebruikelijke onderzoek als EEG, EMG, duplex, zenuwecho en PSG.

  Klik hier voor de afdeling neurologie van Nij Smellinghe.

 • Oogheelkunde

  De vakgroep

  Onze vakgroep bestaat uit drie oogartsen en één PA i.o. We worden ondersteund door TOA’s, optometristen en orthoptisten. 

  Afdeling en behandeling

  Op de polikliniek werken we met de standaardapparatuur als FAG, OCT en Pentacam, maar ook modernere apparaten zoals OCTangiografie en voorsegment OCT zijn aanwezig. Op de poli kunnen we ook crosslinking uitvoeren, net zoals photodynamische therapie. Voor behandelingen zoals ooglidchirurgie en intravitreale injecties beschikken we over een poliklinische OK.

  Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft op dit moment één van de modernste OK complexen van Nederland. Onze afdeling heeft hier een vaste OK ruimte, waar op jaarbasis ongeveer 1750 cataractextracties worden uitgevoerd. Voor overige ingrepen zoals strabismusoperaties en traanwegchirurgie hebben we de beschikking over de modernste microscoop van Zeiss met 3D technologie en kunnen we met het Callisto systeem werken.

  We werken samen met alle oogartsen in de Friese ziekenhuizen. Zo doen we met de hele regio (dit zijn 12 oogartsen) dienst en vinden er onderling nascholingen en beleidsbesprekingen plaats.

 • Orthopedie

  De vakgroep

  Momenteel werken we met vijf orthopeden binnen onze vakgroep. Zowel op de polikliniek als op de afdeling worden we ondersteund door physician assistants. 

  Afdeling en behandeling

  We behandelen de orthopedische pathologie in de volle omvang, met uitzondering van oncologie, invasieve/complexe kinderorthopedie en invasieve wervelkolombehandelingen. Voor de behandeling van patiënten met deze pathologie bestaat een formele en intensieve samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Sinds 2022 maakt geen van de orthopeden deel uit van de zogenaamde ‘binnenste ring’ van het traumateam in Nij Smellinghe (NS). Heelkunde Friesland verzorgt de traumaopvang in NS. Vanuit de zogenaamde ‘tweede ring’ worden wij geconsulteerd voor o.a. het plaatsen van heupprotheses, kop-/halsprotheses, behandelen van peri-prothetische fracturen en plaatsen van schouderprotheses. Deelname aan de “binnenste ring “behoord echter wel tot de mogelijkheden.

  In 2021 werd het nieuwe operatiecomplex geopend en op korte termijn zal gestart worden met de bouw van een nieuw spoedplein. Met de keuze voor het speerpunt ‘zorg voor beweging’ heeft Nij Smellinghe laten blijken dat de orthopedische zorg in de regio en daarbuiten uitstekend in hun langjarige toekomstvisie past. 

  Klik hier voor de afdeling Orthopedie van Nij Smellinghe.

 • Radiologie

  De vakgroep

  De acht radiologen binnen onze vakgroep oefenen het vak in de volle breedte uit. We zijn volop in beweging en er heerst een werkklimaat waarin we elkaar aanmoedigen tot innoveren en implementeren van nieuwe technieken en therapieën. 

  Afdeling en behandeling

  Onze vakgroep is gevestigd in ziekenhuis Nij Smellinghe. Hier hebben we de beschikking over state-of-the-art apparatuur zoals o.a.:

  • twee CT scanners (waarvan één dual source);
  • twee MRI scanners (3T en 1,5T);
  • vier echokamers;
  • hybride OK (Azurion 7).

  Binnen het ziekenhuis werken we nauw samen met de andere specialismen. Voordeel hierbij zijn de korte lijnen in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen we snel schakelen.

  Klik hier voor afdeling radiologie van Nij Smellinghe.

 • Reumatologie

  De vakgroep

  De twee reumatologen van onze vakgroep werken zowel in ziekenhuis Nij Smellinghe als in MCL. 

  Afdeling en behandeling

  In Nij Smellinghe verlenen we de reumatologische zorg grotendeel poliklinisch, in MCL is er voor de reumatologie ook een verpleegafdeling. We werken nauw samen met ziekenhuis Tjongerschans.

  Bij onze werkzaamheden worden we ondersteund door verpleegkundig reumaconsulenten, een verpleegkundig specialist, onderzoeksverpleegkundigen en doktersassistentes. 

  Klik hier voor afdeling reumatologie in Nij Smellinghe.

 • Urologie

  De vakgroep

  Onze vakgroep bestaat uit drie urologen en twee Physician Assistants. Met de urologen die werken in Antonius ziekenhuis Sneek en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen zijn we verbonden in regiomaatschap Urologie Zuid Friesland (UZF). Ook werken we operatief samen met de urologen in Medisch Centrum Leeuwarden, waar we gebruik maken van een daVinci. Antonius ziekenhuis Sneek schaft momenteel een tweede operatierobot aan. We verdelen de diensten binnen UZF.

  Afdeling en behandeling

  Voor locatie Nij Smellinghe ligt de focus op nierchirurgie. We verrichten tussen de 60-90 laparoscopische nieroperaties per jaar. Ook maken we gebruik van een niersteenvergruizer en een hybride OK voor PNL. Door de goede ondersteuning vanuit de interventieradiologie en vaat- en abdominaalchirurgie kunnen we complexere operaties uitvoeren. We hebben de basisurologie in huis: TURiS, FURS, HoYAG. De poli heeft een en-suite cystoscopie, urologisch röntgen (RPG, JJ), kleine verrichtingen, UDO, echografie en ESWL. Samen met de ervaren en betrokken poliklinische, klinische en operatieve teams bieden we hoogwaardige zorg. In deze korte lijnen en persoonlijke band investeren we graag!