Medische Maatschap Drachten

Kracht komt vanuit de mens. De drijfveer tot beter worden, beter maken, verbetering. De krachten zijn de mensen zelf. Wij, de maten, de medewerkers, de ketenpartners zijn als schakels met elkaar verbonden. Samen voor de beste zorg. Onze missie luidt ‘Zorg goed voor elkaar’.

Medische Maatschap Drachten vormt een robuuste schakel in de zorgketen. Wij zijn 80 vrijgevestigde specialisten en met onze teams werken we intensief samen, onder andere binnen top-perifeer ziekenhuis Nij Smellinghe en in het regionale zorgnetwerk in Friesland. Medische Maatschap Drachten is een sterk bedrijf met een gezonde stabiele basis en positie in een dynamisch zorgveld. Wij streven ernaar de drijvende en verbindende kracht te zijn achter de beste zorg van Noord-Nederland!

Onze vacatures

Wij zoeken nieuwe collega's

Om onze krachten verder te bundelen en onze ambities waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar nieuwe collega's. Benieuwd welke vakgroepen versterking kunnen gebruiken?  

Bekijk onze vacatures