Nieuws

Onze nieuwe krachten

Per 1 januari is Sinta van der Meer toegetreden tot de vakgroep Anesthesie. Binnen de vakgroep werkt zij voor 0.4 fte als anesthesioloog en 0.6 fte als intensivist.

Op datzelfde moment is Romkje Hospes als Chef de Clinique Longgeneeskunde in dienst gekomen.